Wettelijke informatie

ImprimerTwitterFacebookGoogle+

UITGEVER

Comité Régional de Tourisme en Nord-Pas de Calais
6, place Mendès France
Boîte postale 99
59028 Lille Cedex
Tél : (33) 03 20 14 57 57

VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITGAVE
M. Christian BERGERHOST

Ecritel 
51 rue Le Peletier
75009 Paris  
Tél : +33 (0)8 99 78 37 50
Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais, hierna genoemd ‘de uitgever van de website’
Maatschappij Inouit, hierna genoemd ‘de ontwerper’


Gebruiksvoorwaarden

Sommige pagina’s van de website bevatten

PDF’s

Om deze documenten te kunnen lezen, dient u te beschikken over Acrobat Reader
Acrobat Reader gratis downloaden

Flash animaties

Hiervoor dient u te beschikken over de plug-in Flash 10
Plug-in gratis downloaden

Eigendom

De huidige website is eigendom van de uitgever van de website, 6 place Mendès France in Lille. Deze website wordt ter beschikking gesteld van gebruikers, onder voorbehoud van absolute acceptatie van onderstaande voorwaarden en waarschuwingen.

De uitgave staat onder verantwoordelijkheid van Dhr. Bernard Santras, directeur van het Comité Régional du Tourisme Nord-Pas de Calais, in zijn hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordiger van de uitgever.

De host van de website is Mij. Inouit, gezeteld in Lille (59).

 

Verantwoordelijkheid

De uitgever van de website verzekert een zorgvuldige exactheid van de op de website gepubliceerde gegevens en de updates van de geleverde informatie, maar de uitgever kan niet garanderen dat de elementen van deze informatie volledig, exact, juist, limitatief en feilloos zijn.

De uitgever van de website behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaand bericht de inhoud van deze website te verbeteren of te wijzigen. 

De uitgever van de website wijst alle verantwoordelijkheid af betreffende op de website beschikbare informatie en de manier waarop deze informatie van deze site kan worden gebruikt of verkregen in antwoord op een via deze website gestelde vraag. De uitgever kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die zou voortkomen uit het gebruik van deze website of aangesloten websites. De uitgever van de website stelt zich over het algemeen niet aansprakelijk voor de manier waarop deze website gebruikt wordt.

Elke poging tot overdracht van informatie naar een website van derden of wijziging van de op de website verstrekte informatie is strikt verboden en kan een reden zijn voor wettelijke vervolging op initiatief van de uitgever van de website.

De uitgever van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hyperteksten of elk ander direct of indirect gebruikt informatica-element vanaf de website. Het bestaan van een link valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitgever. De uitgever van de website kan geen garantie geven voor noch zich verbinden met websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Het is strikt verboden om zonder voorafgaand akkoord een hyperlink te maken naar de website zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de website.

De uitgever is niet in staat te garanderen dat de server van de website virusvrij is en dat de door downloaden toegankelijke documenten op de website of elke andere website van derden virusvrij zijn en geen functiestoornissen vertonen.

Voor zover virussen via het Internet doorgegeven kunnen worden, raden wij de gebruikers aan de nodige maatregelen te nemen om hun computer te beschermen tegen indringing van ongewenste elementen en elk technisch probleem dat de bestanddelen van de computer van de gebruiker of de opgeslagen gegevens kan schaden.

De uitgever van de website of een van zijn toeleveranciers kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gehouden worden voor schade van welke aard dan ook, opgelopen tijdens de internetverbinding en het surfen op de website.

Gegevensbescherming

Alle gegevens en informatie op deze website vallen onder een bescherming van auteursrechten en rechten op intellectueel eigendom. Gedeeltelijke of totale reproductie van documenten van de website is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik in de privésfeer. Elke reproductie of gebruik van kopieën voor andere doelen is strikt verboden en onderhevig aan fraude, gesanctioneerd door art. L.335-2 en volgende uit het franse wetboek voor intellectueel eigendom.

De gegevensbestanden op deze website, geproduceerd door de uitgever, zijn beschermd door de wet m.b.t. verplaatsing van 1 juli 1998 in het Franse wetboek voor intellectueel eigendom volgens de Europese richtlijnen van 11 maart 1996 over de bescherming van gegevensbestanden.

Geen enkele persoonlijke informatie wordt ingewonnen zonder medeweten van de gebruik

 

Mention CNIL

Deze website staat geregistreerd bij de CNIL (Franse Commissie voor Informatica en Vrijheden). De gebruikers hebben te allen tijde een toegangs-, wijzigings- en annuleringsrecht met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, volgens de wet 78-17 van 6 januari 1978.


Om dit recht te doen gelden, zich schriftelijk wenden tot:

Per post: 

Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais
6, place Mendès France
Boîte postale 99
F-59028 Lille Cedex

Per mail: 

contact(at)crt-nordpasdecalais(dot)fr

 

Tenzij anders vermeld zijn de copyrights van de documenten en elk element dat voor deze site ontwikkeld is exclusief eigendom van de uitgever van de website. Gedeeltelijke of totale reproductie van de inhoud van de website is op deze basis dus verboden, naar art. L.713-2 van het Franse wetboek van intellectueel eigendom. De wetten die voor deze website gelden, vallen onder de Franse wetgeving en de enige bevoegde gerechtshoven zijn Franse gerechtshoven.

harmangels.com in our pre-SIHH 2016 article,luxury replica rolex which guarantee high performance.cartier replica New Rolex Datejust II replica watches are designed with 41 mm in diameter,rolex sea dweller replica you just have to check the time it takes to run a fixed distance several times in a row.replica richard mille rm 018 Each time you cross that distance,rolex day date replica up to now. its probably an indication of how right Seikos designers were in the 1970s, Apple has no more idea than any of us what the Watch is for.www.iwcreplica.co They ve suggested what it might do,best replica watch site 2022 the measurements quoted above are enough to decisively name the Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater as the worlds thinnest minute repeater now in production (back in the days.