De Indiase troepen aan het front van Artois

ImprimerTwitterFacebookGoogle+

De Lahore- en Meerut-divisies stappen in september en oktober 1914 in Marseille aan wal. Beide divisies behoren tot het Indiase leger en staan onder Brits bevel. Ze vertrekken per trein naar Noord-Frankrijk om zich bij het Britse Expeditieleger en de Franse eenheden te voegen op het zich stabiliserende front. Op 23 oktober 1914 bereiken de eerste Indiase soldaten de loopgraven in de omgeving van Laventie, in de Pays de l’Allœu, ten westen van Lille. Van hen wordt verlangd de Britse divisies en het Franse cavaleriekorps te ondersteunen.

In 1914 en 1915 nemen de Indiase troepen deel aan verschillende gevechten op het front tegenover de heuvelrug van Aubers: het is de bedoeling dat ze in november en december de Duitse aanvallen bij Neuve-Chapelle en Givenchy tegenhouden. Vervolgens nemen ze in maart 1915 deel aan het Britse offensief bij Neuve-Chapelle en de heuvelrug van Aubers. Tijdens deze slag sneuvelen er in totaal 11.652 Britten waaronder 4.047 Indiase soldaten. Op 25 september 1915 worden de Indiase troepen voor Laventie opnieuw zwaar getroffen tijdens de Britse aanval op Loos. De Meerut-divisie verliest in één dag 3.017 soldaten.

Vanaf oktober 1915 worden de Indiase eenheden geleidelijk aan naar andere fronten overgebracht. Hierna verdwijnen ze vrijwel geheel van het westfront, met uitzondering van twee cavaleriedivisies die tot maart 1918 als reservetroepen dienen in diverse veldslagen.

Yves LE MANER
Directeur van La Coupole,
Centrum voor Geschiedenis en Herinnering van de Nord–Pas-de-Calais